שקופית קודמת
שקופית הבאה

סדרת מוצרי דקו בלוק כוללים בלוק ארכיטקטוני וחיפויים. בלוק ארכיטקטוני הינו למעשה שני חיפויי אבן מתועשת המחוברים יחדיו כתבנית ליציקה.
לפיכך, אין צורך בחיפוי הקיר היות והבלוק הוא גם שלד הקיר וגם החיפוי הסופי . 

גמר אבן מבוקעת

גמר אבן נסורה

גמר אבן מטולטשת

גמר אבן עתיקה

גמר אבן עתיקה בלאדי