קיימות

גישת הקיימות של בלוק אמריקה

מאז היוסדה, בלוק אמריקה היא חברה שנשענת על ערכים משפחתיים, ופועלת מתחושת אחריות ואכפתיות כלפי החברה והסביבה. האחריות החברתית שלנו מביאה לידי ביטוי תרומה לעמותות ומיזמים קהילתיים כגון שיתוף פעולה עם ארגון "חברים לרפואה", מקיימת אירועי רווחה שונים, שומרת על בטיחות וזכויות העובדים, מונעת אפליה ומשלבת עובדים מאוכלוסיות מיעוט.

כלל נתוני הזיהום, האבק והרעש כתוצאה מפעילות החברה מנוטרים באופן קבוע. אנו עובדים עם הרגולטורים הרלוונטיים ומשקיעים משאבים רבים על מנת לוודא עמידה בתקנים ובדרישות.

בלוק אמריקה בוחנת את ההשפעות הסביבתיות של המוצרים לכל אורך חיי המוצר ופועלת לצמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות. 

ה-LCA הוא ניתוח סביבתי שמטרתו להבין לעומק מהן ההשפעות הסביבתיות השונות בכל אחד משלבי החיים של המוצר ולאורך כל מחזור חייו. מחזור חיים כולל שלבים עוקבים ומקושרים במערכת מוצר, תהליך או שרות כלשהו, החל משלב יצור חומרי הגלם ויצור המוצר ועד שלב גמר השימוש והפיכתו לפסולת. ה-LCA מסייע להשוות בין ההשפעות הסביבתיות השונות ולהגדיר את מידתן חומרתן.

 מזה 30 שנה מנהלת בלוק אמריקה מערך מיחזור לפסולת מוצרי בטון. תהליך המיחזור מאפשר לחברה הכנת חומר גלם ממוחזר לשימוש חוזר
בתהליך הייצור.

תחום האריזות והשינוע של המוצרים מנוהל באמצעות הסכמים מסודרים עם שותפים וספקים. העבודה עמם להקטנת ההשפעות הסביבתיות מתמקדת בהיבטים הבאים:

  • משטחי עץ לשינוע מוצרי הבטון ללקוחות. המשטחים משרתים את הלקוחות גם לשימושים פנימיים ויש מערך תמרוץ לצורך תיקונים ושימוש חוזר
  • שיתוף פעולה מלא עם תאגיד המחזור "ת.מ.י.ר" 
  • עבודה מתמשכת עם ספקי התובלה והשינוע לאופטימיזציה של מסלולי האספקה ומכך לייעול וחסכון.