עותק של עותק של אמפתיאטרון בי_ס עמיאסף בלוק קאנטרי מנור כורכר בית ברל2