עותק של מסתור אשפה ומיחזור בלוק מבוקע צהוב כורכרי קרית אתא