גמר מבוקע

מראה כפרי נקי של אבן אשר עוברת תהליך ביקוע/שבירה ע”י גליוטינה לאבן.
ביקוע האבן חושף את יופייה הפנימי של האבן כאשר שבירתה מייצרת טקסטורה פראית ואקראית.