שלב ה- הנחת שאר שורות האבנים

שלב ה- הנחת שאר שורות האבנים

שלב ה- הנחת שאר שורות האבנים