שלב ב- הנחה ופילוס שורת האבנים הראשונה

שלב ב- הנחה ופילוס שורת האבנים הראשונה

שלב ב- הנחה ופילוס שורת האבנים הראשונה