בלוקים ארכיטקטוניים

כ

1502713197806805

בלוק ארכיטקטוני הוא למעשה 2 חיפויי אבן מתועשת המחוברים יחדיו כתבנית ליציקה.
יישומים: מבני מגורים בשיטת קיר נושא, קירות גדר, קירות תמך.
יתרונות: חיסכון בזמן ועלויות בניה. פעולה אחת – בנית, יצקת בחללי הבלוק, סיימת! אל מול בניית קיר בטון מחופה הכוללת שלוש פעולות: יציקת קיר בטון, חיפוי צד אחד, חיפוי צד שני ומילוי “כוחלה” במישקים. חיסכון של כ-50% בזמן ובעלות הקיר.
יתרון בטיחותי – 0% כשלי נפילת חיפויים. 2 החיפויים מחוברים יחדיו במבנה גיאומטרי חזק של בלוק. אין התלבטויות באופן החיפוי (הדבקה/קיבוע רטוב), סוג דבקים/אביזרי קיבוע המתאימים, סוג ה”כוחלה” למשיקים ועוד.
יתרון תחזוקתי – אין אפשרות להתנתקות חיפויים עם השנים ולכן בנית ושכחת.
הקיר ניתן לשטיפה באמצעים מכאניים (שטיפה בלחץ מים / ניקוי חול) ללא חשש מהתנתקות חיפויים.
סוגי גמר:  

Comments are closed.